Amy Schu­mer vän­tar barn!

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Ko­mi­kern Amy Schu­mer, 37, är gra­vid! Hon och stjärnkoc­ken Chris Fi­scher, 38, har ryk­tats vän­ta barn än­da se­dan de gif­te sig i feb­ru­a­ri, men det är allt­så först nu de de­lar med sig av den go­da ny­he­ten.

Och de gjor­de det på ett li­te ovan­ligt sätt — Amy hän­vi­sa­de si­na Instagram-föl­ja­re till vän­nen och jour­na­lis­ten Jes­si­ca Yel­lins, 47, Instagram­pro­fil, där ny­he­ten pre­sen­te­ra­des.

Fo­to: IBL

Chris Fi­scher och Amy Schu­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.