Pek­ka He­i­no re­tar sig på kyrk­kloc­kor: ’Drab­bar al­la’

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

I stor­stads­bru­set har fler och fler bör­jat re­ta upp sig på sta­dens kyrk­kloc­kor. En av dem som blir störd är Pek­ka He­i­no, 57, som bor nä­ra Kungs­holms kyr­ka.

— Det­ta är till­fäl­len som en­bart rör det hand­full per­so­ner som del­tar i ce­re­mo­nin — var­för ska ljud­stör­ning­en drab­ba al­la in­om hör­håll, skri­ver han i ett kla­go­mål, en­ligt Hem och hy­ra.

Mi­chael Pers­son som är prost i för­sam­ling­en går nu med på att be­grän­sa klock­ring­ning­en i sam­band med ce­re­mo­ni­er.

— Jag är för­vå­nad att de ta­git det till sig. Jag trod­de in­te att de skul­le bry sig, sä­ger Pek­ka He­i­no till Hem och hy­ra.

Fo­to: SO­FIA NAHRINGBAUER

Pek­ka He­i­no bor gran­ne med Kungs­holms kyr­ka och tyc­ker att klock­ring­ning­ar­na är be­svä­ran­de: ’Var­för ska ljud­stör­ning­en drab­ba al­la in­om hör­håll?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.