PA­TRIK ISAKSSON SINGEL IGEN: ’DET HÖLL IN­TE’

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

För­hål­lan­det mel­lan Pa­trik ­Isaksson, 45, och Cai­sa Fran­zén, 47, blev in­te lång­va­rigt. De träf­fa­des på en fest där Pa­trik upp­träd­de. Ef­ter fem må­na­der är re­la­tio­nen över. För Ex­pres­sen be­kräf­tar han att han är singel igen.

— Det höll in­te med Cai­sa, kon­sta­te­rar han ut­an att gå in på or­sa­ken.

Pa­trik Isaksson har ti­di­ga­re va­rit gift med So­fia Rå­genklint. De har två sö­ner till­sam­mans, Tim, 13, och Alex, 11.

Fo­to: KARIN TÖRNBLOM

Pa­trik Isaksson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.