Symp­to­men på kli­mak­te­ri­um

Klick! - - KROPP & SJÄL! - Käl­la:Vård­gui­den

Vär­me­vall­ning­ar. Sömn­pro­blem. Ore­gel­bund­na blöd­ning­ar. Hu­mör­sväng­ning­ar och ­de­pres­sion.

• Svett­ning­ar (va­rar of­ta två till tre mi­nu­ter, men kan på­gå upp till en tim­me). • Vall­ning­ar och svett­ning­ar fö­re­kom­mer van­li­gen upp till ett år men kan hål­la på i tio år el­ler läng­re. Ge­nom­snitts­ål­dern för me­no­pa­u­sen — tid­punk­ten för sista men­sen — är 51 år i Sve­ri­ge, med ett nor­mal­s­pann från 45 till 60 års ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.