Plu­ra triv­des på Strand­vä­gen

Klick! - - OMG! -

Vi sä­ger grat­tis till Re­stau­rang Mil­les på strand­vä­gen i Stock­holm. De ha­de näm­li­gen det sto­ra nö­jet att ha Plu­ra, 67, på be­sök. En­ligt upp­gift såg han ”bå­de av­spänd och nöjd ut” och var klädd i vit t-shirt. In­te ba­ra, hop­pas vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.