Av­slö­jar namn på ny fa­mil­je­med­lem

Klick! - - BREAKING NEWS - Ange­li­ca Lin­de

En ny li­ten be­bis har kom­mit till värl­den! Lyc­kan nåd­de inga grän­ser när skå­de­spe­lers­kan ­Hi­la­ry Duff, 31, och mu­si­kern Matt­hew Ko­ma, 31, med­de­la­de att de fått en li­ten dot­ter.

”Den här lil­la har full­kom­ligt stu­lit vå­ra hjär­tan. Hon kom till vår värld här hem­ma i tors­dags ef­ter­mid­dag och är full­kom­ligt ma­gisk”, skri­ver Hi­la­ry på Instagram.

Matt­hew av­slö­ja­de vad flic­kan skul­le he­ta på sitt Instagram­kon­to:

” Banks Vi­o­let Bair /// 10.25.18 /// Vi väl­kom­nar en vac­ker dot­ter, lil­la­sys­ter och bäs­ta vän för li­vet. Jag kun­de in­te va­ra mer tack­sam för vår väx­an­de ­fa­milj.”

Foto: IBL och INSTAGRAM

Matt­hew Ko­ma och Hi­la­ry Duff fö­re – och ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.