By­ter namn och re­li­gi­on

Klick! - - BREAKING NEWS - Ange­li­ca Lin­de

Sinéad O’Con­nor, 51, finns in­te läng­re. Den ir­länds­ka sång­ers­kan har kon­ver­te­rat till islam och bytt namn till Shu­hu­da’ Da­vitt, ­rap­por­te­rar BBC.

”Jag är stolt över att ha bli­vit mus­lim. Det här är den ­na­tur­li­ga slut­sat­sen av var­je in­tel­li­gent te­o­logs re­sa. Al­la skrif­ter le­der till islam, vil­ket gör al­la and­ra skrif­ter onö­di­ga”, skri­ver den nu­me­ra hi­jab­bä­ran­de ar­tis­ten på Twit­ter.

Foto: AP

Sinéad he­ter nu­me­ra Shu­hu­da’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.