Åte­rin­vig­ning av Na­tio­nal­mu­se­um

Klick! - - VILKET VIMMEL! -

VAR: Ef­ter fem års re­no­ve­ring åter­in­vig­des Na­tio­nal­mu­se­um, Sve­ri­ges störs­ta konst­mu­se­um. FESTFIXARE: Spoil­con­cept com­mu­ni­ca­tion.

DET BJÖDS PÅ: Snit­tar, vitt vin och al­ko­hol­fria cock­tails.

EB­BA VON SYDOW och ELISABETH DREIJER VON SYDOW skrat­ta­de he­la den långa vägen in till mu­se­et.

En själv­klar gäst var konst­nä­ren ERNST BILLGREN. Han kom till­sam­mans med sin fru JULIA BILLGREN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.