Jen­ni­fer Gar­ner i hop med gift man

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Sve­ri­geäls­kan­de skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Gar­ner, 46, har fun­nit en ny kär­lek. Hon och vd:n John Mil­ler, 40, ska ha dej­tat i hem­lig­het i sex må­na­der, en­ligt Hel­lo Ma­ga­zi­ne.

— Jen­ni­fer tar fram det bäs­ta ur John och de är i ett kär­leks­fullt och häl­so­samt för­hål­lan­de, sä­ger käl­lor till tid­ning­en.

De­ras hem­lig­hets­ma­ke­ri kan be­ro på att de bå­da va­rit mitt up­pe i si­na skils­mäs­sor. Jen­ni­fers skils­mäs­sa med Ben Aff­leck, 46, gick ige­nom för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan. Johns skils­mäs­sa med vi­o­li­nis­ten Caroline ­Camp­bell, 38, har dock än­nu in­te gått ige­nom, en­ligt Us We­ek­ly.

Foto: IBL Foto: STEL­LA PICTURES

Skils­mäs­san med Ben Aff­leck gick ige­nom för någ­ra vec­kor sen. Jen­ni­fer Gar­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.