David är li­ka som bär – med öl­tjuv

Brit­tisk po­lis ef­ter­lys­te tjuv — fick vi­deo från ”Vän­ner”-stjär­nan.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Värl­den har fun­nit en dub­bel­gång­a­re till ” Vän­ner”-stjär­nan David Schwim­mer, 51 – i en öl­tjuv. När Black­pools po­lis la­de ut en över­vak­nings­bild på brotts­ling­en som stal ett helt flak bi­ra sväm­ma­de kom­men­tarsfäl­tet över av ” Vän­ner”-skämt. I skri­van­de stund är det up­pe i 170 000.

”So no one told you li­fe was gon­na be this way. Your job’s a jo­ke, you’re bro­ke. Your lo­ve li­fe’s DOA. It’s li­ke you’re al­ways stuck in se­cond gear. And be­fo­re you know it you’re in SPAR ste­aling so­me be­e­e­er”, ly­der en av många skoj­fris­ka kom­men­tar, som an­spe­lar på se­ri­ens in­trolåt.

David själv var in­te sen på bol­len, och pub­li­ce­ra­de snabbt en egen vi­deo på so­ci­a­la me­di­er, där han själv ses springa ut med ett flak öl.

”Kon­stap­lar. Jag svär att det in­te var jag. Som ni kan se var jag i New York. Lyc­ka till med er ut­red­ning. #it­wasnt­me”, skrev han till vi­de­on.

För­u­tom att po­li­sen se­dan tac­ka­de David för stö­det såg de ock­så till att tac­ka fol­ket för de­ras in­sats.

” Tack för all snabb re­spons. Vi har un­der­sökt sa­ken nog­grant och kan be­kräf­ta att David ­Schwim­mer var i USA vid det ak­tu­el­la till­fäl­let.”

Foto: FA­CE­BOOK, INSTAGRAM, IBL

Bil­den som po­li­sen i Black­pool la­de ut på sin Fa­ce­book-si­da… bär! David Schwim­mer ­för­säk­ra­de att han var i New York vid ti­den för brot­tet och ­skic­ka­de en vi­deo som be­vis. …ochDa­vids skämt­samm as­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.