Dags att fros­sa i gam­la hus

Klick! - - BIO & TV -

Nu bör­jar en ny sä­song av SVT:s ”Det sit­ter i väg­gar­na”, där Christop­her O’Re­gan och Erika Åberg fros­sar i gam­la fi­na hus och de­ras histo­ri­er. TIS­DAG 20.00 I SVT1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.