Dark cri­mes

(THRILLER)

Klick! - - BIO & TV - Jens Pe­ter­son

Jim Car­rey

­spe­lar po­lis i Po­len, på väg att pen­sio­ne­ras. Han för­sö­ker lö­sa ett gam­malt mord, och upp­täc­ker en ro­man där för­fat­ta­ren be­skri­ver de­tal­jer som ba­ra mör­da­ren kan kän­na till. Ut­spe­las kring sex­klubb, med kvin­no­våld sa­dism och tor­tyr. Char­lot­te Gains­bourg har vik­tig bi­roll.

Tit­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.