Vå­gen

Klick! - - BIO & TV -

Du blir fle­ra gång­er tvung­en att väl­ja mel­lan kär­leksli­vet och di­na vän­ner. Vän­ner­na går fö­re, hu­vud­sak­li­gen av prak­tis­ka skäl. Peng­ar: Liv­lig, in­tres­sant vec­ka med bå­de shop­ping och se­ri­ö­sa af­fä­rer. Du anar ock­så mor­gon­luft för din kar­riär, nya ut­ma­ning­ar är på väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.