Skor­pi­o­nen

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: En ro­man­tisk helg lyf­ter he­la kär­leks­vec­kan. Slar­va in­te med in­ram­ning­en, det här är pre­cis rätt vec­ka för tän­da ljus och ljuv mu­sik.

Peng­ar: Fle­ra lön­sam­ma af­fä­rer el­ler be­slut un­der vec­kan, nå­got som sär­skilt märks om ditt yr­ke in­ne­fat­tar han­del, eko­no­mi el­ler mark­nads­fö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.