Snusk­hum­mern är fa­vo­ri­ten

Klick! - - REDAKTIONEN -

Änt­li­gen är det Hal­lo­ween! En hög­tid som går ut på att äta godis i stäl­let för äck­lig sill, se skräck­fil­mer i stäl­let för att stres­sa med jul­klap­par och gå på maske­rad­fest i stäl­let för tvångs­träff med ­släk­ten.

Hei­di Klum och Neil Pa­trick Har­ris bru­kar va­ra bäst på Hal­lo­ween men på si­da 26–28 har vi sam­lat ett helt gäng kän­di­sar med fan­tas­tis­ka ut­styrs­lar. Själv­klart un­der­lät­tar det att kun­na läg­ga tu­sen­tals kro­nor på ko­sty­mer och pro­fes­sio­nellt smink. Men mi­na ­fa­vo­ri­ter är än­då de enk­la, gär­na ord­vits­ba­se­ra­de, ut­kläd­na­der­na.

Som när min bror kläd­de ut sig till snusk­hum­mer i blot­tar­rock (trench­coat) och rö­da tumm­van­tar som klor. El­ler gäng­et som dök upp på fes­ten som ”french Kiss” med ban­dets klas­sis­ka stjärnsmink fast med ran­di­ga trö­jor och ba­gu­et­ter (läs mer om just det­ta bröd på si­da 9).

Men om idéer­na try­ter till hel­gens fest­lig­he­ter så är Klick din räd­da­re i nö­den. På si­da 30–31 finns två masker som skräm­mer så­väl ro­ja­lis­ter som re­pu­bli­ka­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.