Kung­li­ga namn för ny­ba­kad duo

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Det blir kung­a­namn på poj­kar­na! Ma­rie ­Ser­ne­holt, 35, blev för någ­ra vec­kor se­dan mam­ma till tvil­ling­ar, och nu har hon av­slö­jat vad poj­kar­na ska he­ta:

”Säg hej till Philip och Nicho­las”, skri­ver hon på Instagram.

Un­der bil­den får Ma­rie fle­ra gla­da till­rop från and­ra i bran­schen, som Char­lot­te

­Per­rel­li, 44, Per­nil­la Wahl­gren, 50, och Sa­ra Som­mer­f­eld, 41, för att ba­ra näm­na någ­ra. Kans­ke är det in­te så kons­tigt att det blev kung­ligt kling­a­de namn – bar­nens pap­pa ­tilli­ka bil­hand­la­ren Fre­dric Pal­mqvist, 33, är ju trots allt vän till kung­a­bar­nens ku­sin Gustaf Mag­nu­son, 43.

Foto: IBL

Ma­rie Ser­ne­holt och ­Fre­dric Pal­mqvist har döpt tvil­ling­ar­na till ­Philip och Nicho­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.