De­mi Lo­va­to ute från re­hab — och nykär?

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

För ba­ra någ­ra må­na­der se­dan var hon nä­ra att mis­ta sitt liv av en dro­gö­verdos. Men nu tycks De­mi Lo­va­to, 26, lyck­ligt­vis må bätt­re. Sång­ers­kan har just kom­mit ut från 90 da­gars re­hab, med en ny stöt­te­pe­la­re vid sin si­da.

TMZ har pub­li­ce­rat fle­ra bil­der från en sushire­stau­rang där hon ses hål­la mo­de­de­sig­nern Hen­ry Le­vy, 27, i han­den över bor­det me­dan de ser in i varand­ras ögon, vil­ket har spra­kat i gång ro­mans­ryk­ten i Hol­ly­wood.

Vem är Hen­ry då? Jo, han är grun­da­ren bakom mo­de­mär­ket ­En­fants riches déprimés 2012, som har bu­rits av allt från Jus­tin Bie­ber, 24, till Beyon­cé, 37.

Foto: IBL Foto: IBL

Hen­ry Le­vy. De­mi Lo­va­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.