Ox­en

Klick! - - BIO & TV -

Ditt kär­leksliv fun­ge­rar egent­li­gen gans­ka bra men du kän­ner att du be­hö­ver myc­ket egen­tid och att det är vik­ti­ga­re för dig just nu. Peng­ar: Still­sam vec­ka som hand­lar om att grans­ka gam­la pro­jekt och dröm­mar och väl­ja vil­ka som ska fort­sät­ta fram­åt och vil­ka som ska bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.