Sten­boc­ken

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Du skul­le vil­ja ha mer ro­man­tik men av oli­ka skäl går det in­te. Ris­ken för gräl och miss­för­stånd är stor. Fast mån­da­gen blir bra. Peng­ar: Du fö­re­drar att ta det lugnt. De fles­ta be­slut du fat­tar hand­lar om att in­te gö­ra nya åta­gan­den, in­te star­ta nya pro­jekt, in­te shop­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.