Stjär­nor­na skvall­rar:

Klick! - - BIO & TV -

(12 no­vem­ber 1982) Hon är så char­mig att det näs­tan är omöj­ligt att tyc­ka il­la om hen­ne. Som många skor­pi­o­ner är hon rädd om sin in­tegri­tet, så hon väl­jer no­ga vil­ka si­dor hon vi­sar upp.

Sex­ig.

Fli­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.