Char­lot­te Per­rel­li har fått sitt fjär­de barn

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Char­lot­te Per­rel­li, 44, har bli­vit en fjär­de son ri­ka­re. “Han är här! Kan in­te med ord be­skri­va den tack­sam­het vi kän­ner nu”, skri­ver den ”Så myc­ket bätt­re”-ak­tu­el­la sång­ers­kan på Instagram.

För­loss­ning­en sked­de med ett pla­ne­rat kej­sar­snitt, då Char­lot­te li­der av till­stån­det va­sa pre­via, där na­vel­sträng­en lig­ger fel. Med an­led­ning av det har hon fått lig­ga på sjuk­hus för ob­ser­va­tion ef­ter för­loss­ning­en. På grund av si­na kom­pli­ka­tio­ner un­der gra­vi­di­te­ten fick sång­ers­kan dess­utom stäl­la in sin pla­ne­ra­de höst­tur­né och fick stränga or­der om att all­tid be­fin­na sig nä­ra ett akut­sjuk­hus.

Foto: INSTAGRAM Foto: IBL

Hej! Grat­tis An­ders och Char­lot­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.