Vec­kans FYND I BILDARKIVET

Klick! - - REDAKTIONEN -

AUD­REY HEPBURN, 1954. Från en tid då en film­stjär­na var en FILM­STJÄR­NA. För­u­tom att va­ra en iko­nisk Hol­ly­wood­skå­dis av­slö­jas det nu i en ny bok att hon sam­ar­be­ta­de med hol­länds­ka mot­stånds­rö­rel­sen mot na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get. Läs mer på si­da 30!

Foto: AF­TON­BLA­DET BILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.