’JAG ÄLS­KAR TÖNTAR!’

Klick! - - KLICKTUELLT -

Fle­ra av hen­nes föl­ja­re tol­kar det som att Katrin ogil­lar töntar. Men det stäm­mer in­te, me­nar hon. ”Jag äls­kar töntar! Jag var ju ihop med Alex Schul­man i sju år han var en su­per­tönt när jag blev kär i ho­nom”, skri­ver Katrin på Instagram.

Foto: NATHANAEL JOHANSSON

Alex Schul­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.