Se­an Penns hem­li­ga bröl­lop!

Klick! - - BREAKING NEWS - Rasmus Karls­son Fo­to: AFP

Hol­ly­wood­stjär­nan Se­an Penn, 59, och Lei­la Ge­or­ge, 28, ska ha gift sig. Det rap­por­te­rar Page Six.

Det var fi­lan­tro­pen Ire­na Me­da­voy, 61, fru till ”Black Swan”- pro­du­cen­ten Mi­ke Me­da­voy, 79, som av­slö­ja­de den för­mo­da­de bröl­lopslyc­kan på sin Instagram, skri­ver Page Six.

” Vi är så gla­da för Lei­la Ge­or­ge och Se­an Penn som har gift sig. Vi äls­kar er. Vi är över­lyck­li­ga att ni har hit­tat varand­ra. Ni är äm­na­de för varand­ra”, skri­ver hon.

Var­ken Se­an el­ler Lei­la har ut­ta­lat sig om gif­ter­må­let, men Ire­na Me­da­voy la även upp en bild på ett par ring­ar, som tro­li­gen är bröl­lops­ring­ar­na, skri­ver saj­ten. Pa­ret har dej­tat se­dan 2016.

In­te ett knyst har hörts från Se­an Penn och Lei­la Ge­or­ge om vig­seln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.