”Jag kom­mer bli den bäs­ta mam­man i värl­den”

Klick! - - BREAKING NEWS - Lo­vi­sa Ström Fo­to: TT

När Victo­ria Silv­stedt, 45, gäs­tar podcas­ten ”Fram­gångs­pod­den” be­rät­tar mo­del­len att hon dag­li­gen får frå­gan om när det är dags för hen­ne att skaf­fa barn.

– Även mi­na bäs­ta kom­pi­sar frå­gar om jag in­te ska ha barn. Men jag har ju fru­sit ägg ”so you ne­ver know”, sä­ger Vic­kan och skrat­tar.

Frå­gan är nå­got Victo­ria själv fun­de­rat över i fle­ra år, men hon be­rät­tar att den störs­ta pres­sen släpp­te efter att hon fyllt 40. Dock finns tan­kar­na och fun­de­ring­ar­na fort­fa­ran­de kvar.

– Jag figh­tar li­te med mig själv. Jag vill, men än­då kän­ner jag att... hm, jag vet in­te. Jag vet att om jag kom­mer få barn så kom­mer jag bli den bäs­ta mam­man i värl­den, men just det här att fak­tiskt gå för det. Det är nå­got jag fort­fa­ran­de bol­lar med mig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.