Holms här­li­ga kär­lek­slyc­ka!

Nu vi­sar sport­s­tjär­nan upp nya flick­vän­nen Jes­si­ca Eriks­son.

Klick! - - BREAKING NEWS -

Lyc­kan når nya höj­der för vår fri­id­rott­s­i­kon och På spå­ret-snil­le Ste­fan Holm, 44. På sitt Instagram­kon­to, som ti­di­ga­re mest in­ne­hål­lit höjd­hopp och Le­go, dök helt plöts­ligt en nykär Ste­fan med söt blon­din upp i flö­det.

”Du och jag prin­ces­sie Jes­sie”, skrev Ste­fan i in­läg­get, följt av ett hjär­ta.

Sport­s­tjär­nan var ti­di­ga­re gift med An­na Lyc­ke som han har so­nen Melwin Holm, 16, med. De skil­de sig 2012 efter att ”kär­le­ken tog slut”, som Ste­fan sa­de i Ex­pres­sen.

Men nu är det allt­så Jes­si­ca som fång­at Holms hjär­ta. Myc­ket mer än att hon he­ter

Jes­si­ca Eriks­son vet vi i nu­lä­get in­te. Och när TV4, som upp­märk­sam­mat hans in­lägg, gra­tu­le­ra­de sva­ra­de Ste­fan:

– Jo, tack så myc­ket.

Melwin Holm har ärvt sin fal­len­het för höjd­hopp av pap­pa Ste­fan. Efter Instagram­bil­den pub­li­ce­ra­des har gra­tu­la­tio­ner­na vällt in i kom­men­tarsfäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.