Svens­ka re­a­li­ty­pro­fi­lens heta mö­te Av­slö­jar natten med DiCaprio!

”Jag var så jäv­la star­struc­ked”, er­kän­ner Jo­sep­hi­ne Qvist nu om träf­fen.

Klick! - - BREAKING NEWS - Lo­vi­sa Ström Fo­to: Li­nus Hallse­ni­us/Dplay, TT

27, som i vå­ras syn­tes i Ka­nal 5:s ”Ex on the Be­ach” bod­de för någ­ra år se­dan i kän­di­stä­ta Los Ang­e­les. Nu be­rät­tar re­a­li­ty­pro­fi­len om sin oväntade natt med en av Hol­ly­woods all­ra störs­ta – skå­de­spe­la­ren 45.

– Vi ham­na­de på en ef­ter­fest hem­ma hos ho­nom, av­slö­jar Jo­sep­hi­ne till Hänt.

Det var när Jo­sep­hi­ne och hen­nes kom­pis var ute och fes­ta­de en kväll i Los Ang­e­les som de av en slump ham­na­de vid skå­de­spe­la­rens bord på en klubb.

– Jag var så jäv­la star­struc­ked, jag äls­kar ju Le­o­nar­do Dicaprio, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Han lik­som frå­ga­de om jag vil­le rö­ka hans cigg och jag rö­ker ab­so­lut in­te i van­li­ga fall, men jag gjor­de det än­då ba­ra för att få hans sa­liv i min mun, er­kän­ner Jo­sep­hi­ne och skrat­tar.

Re­a­li­ty­pro­fi­len och hen­nes kom­pis häng­de kvar vid bor­det he­la kväl­len och fes­ta­de till­sam­mans med DiCaprio och hans vän­ner. Till­slut fick de för­frå­gan om de vil­le med på ef­ter­fest hem­ma hos skå­de­spe­la­ren – vil­ket de själv­klart tac­ka­de ja till.

– Ja, allt­så det är en sån värld. Man ham­nar på så­na fes­ter lik­som då och då, för­kla­rar hon.

Jo­sep­hi­ne be­rät­tar vi­da­re att hon in­te hann pra­ta så myc­ket med skå­dis­le­gen­da­ren un­der kväl­len, men att hon fick en bild av att han var väl­digt av­slapp­nad och till­ba­kadra­gen.

– Han var gans­ka ”laid back” och chill. Jag snac­ka­de in­te med ho­nom jät­te­myc­ket, men han var verkligen in­te par­ty­kil­len som lik­som här­ja­de och flip­pa­de. Han satt typ mest i ett hörn och chil­la­de, be­rät­tar hon.

Hans sa­liv i min mun.

Stjärn­skå­di­sen har gjort sig ett namn som den evi­ga ung­kar­len. Jo­sep­hi­ne Qvist, Le­o­nar­do DiCaprio, Jo­sep­hi­ne och DiCaprio ham­na­de hem­ma hos ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.