Stjärn­pa­rets be­bislyc­ka!

Klick! - - BREAKING NEWS - Ro­san­na Berg Fo­to: TT

Den ame­ri­kans­ka ”Jo­nas Brot­hers”sång­a­ren Joe Jo­nas, 30, och brit­tis­ka ”Ga­me of Thro­nes”-skå­di­sen Sop­hie

24, har bli­vit för­äld­rar för förs­ta gång­en, rap­por­te­rar TMZ.

I slu­tet av ju­li föd­des en li­ten dot­ter som fått nam­net Wil­la i Los Ang­e­les men än så länge har de ny­bliv­na för­äld­rar­na in­te själ­va gått ut med den gla­da ny­he­ten.

Joe och Sop­hie träf­fa­des 2016 och i maj för­ra året gif­te de sig i Las Ve­gas.

I feb­ru­a­ri av­slö­ja­des Sop­hi­es gra­vi­di­tet. Tur­ner,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.