Svens­ka ny­he­ter på in­gång

Klick! - - SERIER & TV -

Tv-hös­ten när­mar sig! Här är fem svens­ka se­ri­er att ha span på: ”Par­ti­san” (Vi­aplay). Thril­ler om ett idyl­liskt jord­bruks­sam­häl­le där allt in­te står rätt till.

”Björnstad” (HBO Nor­dic). Efter Fred­rik Back­mans om hoc­key, små­stads­men­ta­li­tet och ett hemskt brott.

”Kär­lek & an­ar­ki” (Net­flix). Två män­ni­skor bör­jar het­sa varand­ra att gö­ra sa­ker som in­te är so­ci­alt ac­cep­te­ra­de. ”Som­ma­ren -85” (SVT). Dra­ma­ko­me­di om tre ge­ne­ra­tio­ner kvin­nor i en små­stad på 80-ta­let.

”Top dog” (C Mo­re/TV4). Spän­ning efter Jens La­pi­dus boktri­lo­gi. bok,

Fred­rik Back­mans ”Björnstad” fil­ma­ti­se­ras av HBO Nor­dic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.