Schwim­mer som agent

Klick! - - SERIER & TV - ONSDAG PÅ C MO­RE

I ”In­tel­li­gence” spe­lar Da­vid Schwim­mer en ame­ri­kansk agent som har i upp­drag att hjäl­pa den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten med att be­käm­pa cy­ber­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.