NYHET!

Klick! - - CONTENTS -

Fat Bur­ner är ett skräd­dar­sytt kost­till­skott med in­rikt­ning på vikt och för­brän­ning. Ingre­di­en­ser­na är en väl av­vägd sam­man­sätt­ning av ut­val­da väx­textrakt med egen­ska­per som kom­plet­te­rar varand­ra. Yer­ba ma­te stöd­jer vikt­re­duk­tion. Knöl­tång bi­drar till minsk­ning av fett­de­på­er och ver­kar på så vis mot över­vikt. Ko­lin bi­drar till att bi­be­hål­la nor­mal fett­om­sätt­ning.

Du kan kö­pa Fat Bur­ner i häl­so­bu­ti­ker, på ut­val­da apo­tek och via newnor­dic.se

Om du har frå­gor om pro­duk­ten ring New Nor­dics kund­tjänst: 040-239520.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.