YER­BA MA­TE

Klick! - - CONTENTS -

är en väl­känd växt i Sy­da­me­ri­ka som främst kon­su­me­ras som te-lik­nan­de dryck. In­di­a­ner­na in­tro­du­ce­ra­de dryc­ken för fle­ra hund­ra år se­dan. Dryc­ken spreds se­dan vi­da­re till eu­ro­pe­er un­der ko­lo­ni­sa­tio­nen. Väx­ten och dryc­ken till­skrivs fle­ra po­si­ti­va egen­ska­per. På se­na­re tid har man upp­märk­sam­mat att den har en stöd­jan­de in­ver­kan på vikt­ned­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.