”Jag gav min dot­ter dro­ger”

John­ny Depp er­kän­ner nu.

Klick! - - BREAKING NEWS - Eri­ka Svens­son Fo­to: TT

John­ny Depp, 57, gav sin dot­ter dro­ger. Det er­kän­ner han nu i rät­te­gång­en där han och ex­frun Am­ber He­ard, 34, står i cent­rum.

Depps på­stått våld­sam­ma be­te­en­de upp­ges ha va­rit en följd av hans al­ko­hol- och drog­miss­bruk, så rät­te­gång­ens förs­ta da­gar fo­ku­se­ra­des på skå­di­sens histo­rik kring det.

Trots det er­kän­de Depp ock­så att han gav nar­ko­ti­ka till sin dot­ter, Lily-Ro­se, 21, när hon en­dast var 13 år gam­mal!

– Det var an­svars­fullt för­äld­ra­skap. Jag vil­le att hon skul­le va­ra sä­ker med ma­riju­a­na när hon kom in i ton­å­ren, sa han.

Depp bör­ja­de miss­bru­ka i väl­digt unga år. Lily-Ro­se Depp fick ma­riju­a­na av sin pap­pa när hon ba­ra var 13 år!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.