In­te setts med bar­nen på fy­ra år!

Nya chock­bil­der på Brad Pitt!

Klick! - - BREAKING NEWS - Ma­lin Ljung Fo­to: TT

I tio år lev­de Brad Pitt, 56, det lju­va fa­mil­je­li­vet med Ange­li­na Jo­lie, 45, och de sex bar­nen Mad­dox, 20, Pax, 16, Za­ha­ra, 15, Shi­loh, 14, och tvil­ling­ar­na Knox och Vi­vi­en­ne, 12. Men efter den tur­bu­len­ta skils­mäs­san har Brad in­te setts till­sam­mans med bar­nen en en­da gång.

En­ligt käl­lor till Hol­ly­wood Li­fe be­ror det på att pro­fi­len hål­ler en låg pro­fil när han är med bar­nen, till skill­nad från Ange­li­na som om­ger sig av samt­li­ga barn på rö­da mat­tan och oli­ka pre­miä­rer.

Med det i bak­hu­vu­det blev många nog choc­ka­de när skå­di­sen sågs när­ma sig sin for­na fa­milj igen. Två gång­er har han näm­li­gen spot­tats kö­ra in på en mo­tor­cy­kel på Ange­li­na Jo­li­es egen­dom i Los Ang­e­les.

Med tan­ke på att han bar en hjälm med ge­nom­skin­ligt vi­sir gick det in­te att ta mis­te på vem som kom. Brad såg en­ligt vitt­nen lugn och be­kväm ut när han på egen hand slog in en kod vid por­ten så han kun­de kö­ra in till hu­set.

Brad och Ange­li­nas re­la­tion ver­kar ha ti­nat upp se­dan det ökän­da upp­brot­tet för fy­ra år se­dan. Pitt tryck­te själv in ko­den till Jo­li­es egen­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.