Iro­nin gick in­te hem...

Klick! - - BREAKING NEWS -

Den kanske störs­ta skan­da­len un­der Pri­de­vec­kan 2011 står hu­morgrup­pen Gro­te­sco och de­ras upp­trä­dan­de på “Allsång på Skansen” för. Att SVT lät dem fram­fö­ra sa­tir­num­ret “Bö­gar­nas fel” un­der just den vec­kan föll in­te i sär­skilt god jord hos al­la. Det an­mäl­des till och med till po­li­sen för hets mot folk­grupp. An­mä­la­ren för­kla­ra­de att en ho­mo­sex­u­ell vän till ho­nom ha­de bli­vit upp­rörd av num­ret. Gro­te­sco sva­ra­de med att per­so­nen miss­för­stått num­ret som hand­la­de om ho­mo­fo­bi in­om kyr­kan. – Det som är svårt med ”Bö­gar­nas fel” är att den byg­ger på iro­ni. Vi vill väc­ka käns­lor, men vi strä­var in­te efter att bli po­li­san­mäl­da för allt vi gör. Jag kan in­te tän­ka mig att det kan va­ra hets mot folk­grupp. I så­da­na fall är det hets mot re­li­gi­on, sa Gro­te­sco-med­lem­men Mi­chael Lind­gren, 42, till Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.