Mar­kos sprit­sång

Klick! - - BREAKING NEWS -

2007 var det Mar­koo­lio, 45, som ställ­de till med en skan­dal på “Allsång på Skansen”. Var­för då kan man frå­ga sig. För­sök­te han ad­op­te­ra en orm från Skan­sena­kva­ri­et? Stal han 61-åri­ge An­ders Lundins mik­ro­fon? Nej, han sjöng sin låt “Ing­en som­mar ut­an reg­gae”. Och det gick in­te för sig tyck­te Mo­ni­ca Ståhl, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges störs­ta nyk­ter­hets­or­ga­ni­sa­tion IOGT-NTO, som där­för an­mäl­de pro­gram­met till Gransk­nings­nämn­den. – Den har en klart al­ko­hol­vän­lig text, nå­got jag in­te tyc­ker är lämp­ligt i ett fa­mil­je­pro­gram. Det sit­ter ung­ar och sjung­er med i tex­ten ut­an att rik­tigt för­stå vad de sjung­er. Jag tror in­te att de här bar­nen dröm­mer om en som­mar med reg­gae, ut­an om en al­ko­hol­fri som­mar, sa hon till Nö­jes­bla­det. Mar­koo­lio och pro­gram­met fri­a­des av Gransk­nings­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.