Klick! : 2020-08-06

BREAKING NEWS : 8 : 8

BREAKING NEWS

#CHALLENGEA­CCEPTED Det råder delade meningar om hur hashtaggen startade, och enligt Today handlar den främst om att bidra till systerskap och positivite­t under pandemin. Forbes hävdar istället att allt startade som en protest mot diskrimine­ringen av kvinnor i Turkiet. Landet rör sig bort från Istanbul-konvention­en – ett EU-avtal som bland annat skyddar kvinnor från mäns våld. Resultatet är att många fler turkiska kvinnor dör och att dela en svartvit bild på sig själv ska uppmärksam­ma det som händer i landet just nu. 8

© PressReader. All rights reserved.