Bränn-mär­ken

Knasiga Historier - - Brott & straff -

100 f.Kr.

Bränn­mär­ken har an­vänts som straff un­der år­hund­ra­den. Den här me­to­den kombinerar fy­sisk smär­ta med den per­ma­nen­ta of­fent­li­ga för­ned­ring­en av att ses som en brotts­ling. Tju­var och bort­sprung­na sla­var märk­tes av ro­mar­na och eng­els­ka me­del­ti­da dom­sto­lar an­vän­de ett an­tal oli­ka mär­ken: V för tatta­re, S for bort­sprung­na sla­var, B för hä­da­re och F för bråk­sta­kar. Bränn­mär­ken för­bjöds i Storbritan­nien 1829 och har för­svun­nit i de fles­ta län­der över värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.