Tand­bors­tar

Knasiga Historier - - Hälsa & medicin -

Även om det är san­no­likt att den förs­ta tand­bors­ten var i form av ett mänsk­ligt fing­er an­vän­de ba­by­lo­ni­er och egyp­ti­er en ”tugg­stic­ka” för att skra­pa bort den smut­si­ga käns­lan. De forn­ti­da ki­ne­ser­na tog upp­fin­ning­en ett snäpp läng­re ge­nom att väs­sa ena än­den för att an­vän­da som en stic­ka och un­der 1400-ta­let bör­ja­de de an­vän­da små hår från gri­sar i pyt­tesmå hål i ben el­ler bam­bu. När det­ta se­na­re spreds till Eu­ro­pa an­pas­sa­des den nya upp­fin­ning­en så man an­vän­de häst­hår istäl­let och tand­pe­ta­re for­ma­des från fjäd­rar. Wil­li­am Ad­dis fick äran för den mo­der­na tand­bors­tens de­sign år 1780 och ny­lon­bors­tar in­tro­du­ce­ra­des när DuPont upp­fann det syn­te­tis­ka ma­te­ri­a­let.

Mis­wak, en kvist från väx­ten Sal­va­do­ra per­si­ca an­vän­des som na­tur­li­ga tand­pe­ta­re un­der tu­sen­tals år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.