Am­b­ra

Knasiga Historier - - Hälsa & medicin -

Det här kanske ser ut som vil­ket upp­sköljt vrak­gods som helst på stran­den för de oin­sat­ta, men de som kan en del om am­b­ra vet att en klump av det här kan gö­ra dig rik. Am­b­ra är av­fö­ring från va­lar. Det­ta fly­ter om­kring i ha­vet in­nan de spo­las upp på strän­der och då har de för­lo­rat sin äck­li­ga stank och istäl­let ut­veck­lat en kom­plex arom. Det an­vän­des först i det me­del­ti­da ara­bis­ka kö­ket och kom till det eu­ro­pe­is­ka kö­ket se­na­re. Så små­ning­om blev det en de­li­ka­tess bland Tu­dor­hu­sets ri­ka kret­sar och ett halvt ki­lo kos­tar runt 70 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.