Bläck­fisk­brott­ning

Knasiga Historier - - Sport, konst & underhålln­ing -

1900-ta­let

Un­der 1960-ta­let kol­la­de tu­sen­tals ame­ri­ka­ner på när dy­ka­re brot­ta­des med blöt­djur på mar­ken. Spor­ten var sär­skilt po­pu­lär på väst­kus­ten och gick ut på att dy­ka­re skul­le le­ta ef­ter bläck­fis­kar upp till 15 me­ter un­der ytan. Den hår­da stri­den slu­ta­de van­ligt­vis när dy­ka­ren drog upp den ut­mat­ta­de bläck­fis­ken till ytan, men en­dast ef­ter en tuff brott­nings­match.

Spe­ci­el­la tup­par föds upp för tupp­fäkt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.