Ordf lä­tan

Korsord - - Ordflätan -

VÅGRÄTT

1. Plat­tor som spi­sas på tall­rik (7) 5. Di­van i ma­da­mes bou­do­ir (9) 10. Män­ni­sko­kän­ne­dom (9) 11. Är bra om väx­ter­na fro­das (7) 12. Kan man åka, gå, stå och bö­ja

på (3) 13. Blev ställd mot väg­gen på

sned­den (7) 14. Kan fir­ma bil av fir­ma (5) 15. Lu­ra li­ra­re som boll­trol­la­re (7) 16. Ses även da­ta­pro­gram på (5) 17. Spår­hunds kom­man­do (3) 18. Är en mo­dell som in­te pas­sar

på och ser bra ut (11) 20. Har hår un­der hu­den (3) 21. Är gu­te som går hem i Got­hem (3) 23. Kom­mer en för­bi­gång­en på (11) 27. Ly­ser så klart för sjö­fart (3) 28. Blir en mas­sa när agi­ta­torn

krä­ver skärp­ning (5) 29. Får maestro att öka tem­pot (7) 31. Tryckt verk­lig­hets­flykt (5) 33. Är Dö­da ha­vet med bra flyt (7) 34. Blir man le­rin­pac­kad på (3) 35. Tas­sar in­te i tas­se­mar­ker­na (7) 36. Ser­ve­rar sma­la och tjoc­ka (9) 37. Hör ungen om Askung­en och

den fu­la an­kung­en (9) 38. Långa är mång­or­di­ga (7)

LODRÄTT

1. Sät­ter blad un­der torkar­blad (9) 2. Pa­ra­si­te­rar på par­tyn (11) 3. Ses små lus­ti­ga le­ka i (8) 4. Ger sin näs­ta det näst bäs­ta (6) 5. Stäl­ler sin in med si­na flin (8) 6. Bot­ten­lös räds­la i värs­ta fall (10) 7. Står al­la ti­ders mäs­ta­re i (8) 8. Nöt- och stöttå­li­ga (5) 9. Spa­ras en mas­sa arvs­mas­sa i (7) 17. Jansson, kött­bul­lar och sill så

myc­ket du vill (11) 19. Tra­gi­ko­misk pa­ra­dox­alt nog (10) 22. Upp­ly­ser lä­sa­re som lö­ser (9) 24. Show med få­gel­skå­da­re som

åskå­da­re (8) 25. Sjung­er him­melskt vac­kert (8) 26. Pep­par­kakskryd­dor (8) 27. Blir urkra­mad klick för klick (7) 30. Är natt­vards­brö­det (6) 32. Spe­lar ut­an att ta­la el­ler spe­lar

att man sjung­er (5)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.