Lös­ning Barn 2

Korsord - - Barnsidan -

Vågrätt

1. Stop­par vi mat i 3. Sti­ger ur eld 5. Schim­pans 6. Mot­sats till gles 8. En så­dan är Vät­tern 10. Kan man lä­sa i tid­ning­en 12. Fis­kar man med drag med 16. In­te ja 17. Kan spå­da­men 18. Del av pjäs 19. Klok 20. Kän­na på sig 21. Kort adress

Lodrätt

1. Hjäl­pa att äta 2. Tid att so­va 3. An­nat ord för hur­tig 4. Har en svan på näb­ben 7. Sov en sa­go­prin­ses­sa då­ligt på 9. Bil med 4-hjuls­drift 11. Kall dryck 12. Pus­sa 13. Snubb­la 14. Ja­ga bort kat­ten 15. Mot­sats till väs­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.