Ge bort en gå­va som räd­dar liv

Korsord - - Cancerfonden -

Köp Can­cer­fon­dens rikslot­ter i dag! Be­sök can­cer­fon­den.se/rikslot­te­ri el­ler ring 020-59 59 59 När du är bort­bju­den – ta med en gå­va som vi­sar om­tan­ke. Med Can­cer­fon­dens rikslot­ter ger du bort möj­lig­he­ten att vin­na en mil­jon kro­nor, en dröm­re­sa el­ler mat för ett helt år. Sam­ti­digt stöd­jer du Can­cer­fon­dens ar­be­te för att fär­re ska drab­bas och fler över­le­va can­cer. Till­sam­mans kan vi be­seg­ra can­cer.

En lott kos­tar 100 kro­nor och över­skot­tet går till Can­cer­fon­den. To­talt finns över 90 000 vinster!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.