Barn­si­dan

Korsord - - Barnsidan -

BARN 2 Vågrätt

1. Står i tes­ta­men­te 3. Rå­djurs­unge 5. Höst­må­nad 8. Dam vi hit­tar i kru­tet 9. Del av en te­a­ter­pjäs 10. En som bor i skär­gård 11. Ett kort i le­ken 13. No­aks båt 14. Sak­nar den som är ut­mat­tad 16. Får elev rät­ta till i skriv­bo­ken 17. Djur- el­ler växtsort 18. Miss­tän­ka

Lod­rätt

1. En kär­leks­gud med pil­bå­ge 2. In­te svart 3. Kött och grönsaker i bröd 4. Är det som kos­tar myc­ket 6. Brev­fo­dral 7. Djur som sam­lar nöt­ter 10. Full fart 12. Be­ta­lar vi på vår lön 13. Rest i eldstad 14. In­te säl­lan 15. Bru­kar mygg­bet­tet

BARN 1

BARN 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.