Su­do­ku

Korsord - - Sudoku -

Gör så här: Fyll i de tom­ma ru­tor­na. Al­la siff­ror, från 1 till 9, mås­te fin­nas med i var­je vågrät rad, var­je lod­rät rad och va­ra mar­ke­ra­de i var­je lå­da (3x3 ru­tor).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.