SUDOKU

Korsordsbibel - - Kändiskrysset -

SÅ HÄR GÖR DU: Fyll i de tom­ma rutorna så att al­la siff­ror från 1–9 finns med i var­je vågrät och lod­rät rad, och i var­je mar­ke­rad lå­da med 9 ru­tor. Inga siff­ror ska sum­me­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.