Sport­frå­gan

Korsordsbibel - - Kändiskrysset -

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SANDLIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Un­der den tred­je ok­to­ber­vec­kan 2017 (15–22 ok­to­ber) är det för 49:e gång­en dags för Stock­holm Open i tennis – te­mat där­för: STOCK­HOLM OPEN. Lyc­ka till!

Ju­an Mar­tín Del Po­tro fi­rar i OS i Rio 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.