Cel­ler

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Hit­tills har man iden­ti­fi­e­rat cir­ka 200 oli­ka ty­per av cel­ler i kropp­en, och var­je en­skild cell­typ har ett sär­skilt upp­drag. Al­la cel­ler har ett cell­­mem­bran, allt­så en hin­na som av­gräns­ar den från om­giv­ning­en, och in­u­ti cel­len finns oli­ka cell­or­ga­nel­ler, en­zy­mer och and­ra små par­tik­lar som fly­ter runt i en cell­väts­ka som kal­las cy­to­sol. Al­la cel­ler i män­ni­sko­krop­pen, ut­om de rö­da blod­krop­par­na, har en cell­kär­na.

Cel­ler­na har ock­så ett slags ske­lett av rör och pro­tein­trå­dar. Ske­let­tet är in­te helt styvt och orör­ligt, ut­an kan tän­jas ut och änd­ra form ef­ter om­giv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.