Qu­adri­ceps

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Det finns in­te många kropps­de­lar som bör­jar med bok­sta­ven q, men den här mus­kel­grup­pen som be­står av fy­ra mind­re musk­ler i lå­ret är en vik­tig så­dan. Qu­adri­ceps (lår­mus­keln) fäs­ter bäc­ke­net och lå­ret till knä­et och un­der­be­net, och an­vänds för att rä­ta ut be­net.

”Det finns in­te många kropps­de­lar som bör­jar med bok­sta­ven q.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.